Natečaj Šola danes in nekoč

 Natečaj Šola danes in nekoč

Prva osnovna šola Slovenj Gradec ob 50-letnici ustanovitve šole objavlja

NATEČAJ »ŠOLA DANES IN NEKOČ«

Datum: 14. 4. 2017

Spoštovani!

Vabimo Vas k sodelovanju na natečaju, ki je namenjen učencem in učenkam osnovnih šol od 1. do 9. razreda ter občanom in občankam občine Slovenj Gradec. Organiziramo ga ob 50-letnici naše šole.

Sodelujoči na natečaju:

Natečaj Navodila Kriteriji ocenjevanja Starostne skupine Vodja natečaja
Literarni natečaj

1. IZBIRA LITERARNE ZVRSTI (spis, pesem, strip, pismo, grafit, slikopis …) je prepuščena ustvarjalcu/ustva-rjalki.

2. OBLIKA DELA: napisano ali natipkano na največ dveh A4 straneh.

1. Jezikovna spretnost in vešče ubeseden lasten pogled, občutek ali izkušnja.

2. Razvit lasten literarni izraz.

3. Izvirnost in duhovitost, sporočilnost ter empatija.

­prva triada OŠ

(1.–3. razred),

– druga triada OŠ

(4.–6. razred),

– tretja triada OŠ

(7.–9. razred),

 

– občani mesta Slovenj Gradec.

Mojca Ruter

 

Kontakt:

mojca.ruter@guest.arnes.si

Fotografski natečaj

1. Fotografije naj bodo natisnjene.

2. Velikost formata naj bo A4 oziroma primerljive velikosti.

3. Na zadnji strani naj bodo razvidni podatki o avtorju in drugi predpisani podatki.

4. Fotografije naj bodo oddane v ovoju, ki jih varuje.

1. Ustvarjalnost.

2. Oblikovnost, kompozicija.

3. Vizualni učinek.

4. Ekspresivnost, avtorjev osebni pečat.

5. Sporočilnost.

– tretja triada OŠ

(7.–9. razred),

 

– občani mesta Slovenj Gradec.

Sašo Herlah

 

Kontakt:

saso.herlah@guest.arnes.si

Seminarska naloga

1. Naloga naj vsebuje zgodovinski razvoj šolstva v domačem kraju.

2. Predstavljeno naj bo, kako se je šola spreminjala skozi čas.

3. Predstavljeni naj bomo dosežki in uspehi zdajšnjih pa tudi nekdanjih učencev šole.

4. Zaželena so naslednja gradiva: stare fotografije, razglednice, grafi, tabele, maketa, starejši pripomočki za šolo …

5. Naloga naj bo v obsegu najmanj 8 tipkanih strani (vključno s slikami).

6. Uporabljajte naslednje standarde:

– urejevalnik besedila Word,

– papir formata A4, in sicer enostransko tiskanje,

– velikost znakov 12,

– razmik med vrsticami je enojen,

– razmik med odstavki je ena prazna vrstica, med poglavji ali podpoglavji 2 prazni vrstici,

– robovi – levo 3 cm, desno zgoraj in spodaj 2,5 cm,

– obojestranska poravnava.

1. Strokovnost in razumljivost.

2. Ovrednotenje naloge je ustrezno in kritično.

3. Oblikovanje samostojnih zaključkov, dejstev, mnenj, ki so podprti z izvirnimi primeri.

4. Primerna uporaba slikovnega gradiva.

-prva triada OŠ

(1.–3. razred),

– druga triada

(4.–6. razred),

– tretja triada

(7.–9. razred).

Valerija Belaj

 

Kontakt:

valerija.hribersek@guest.arnes.si

Razpisni pogoji za osnovne šole:

 • poslana dela naj bodo opremljeni z naslednjimi podatki:
 • ime in priimek avtorja, razred,
 • naslov dela,
 • ime in priimek mentorja,
 • naziv, naslov in e-pošta izobraževalne ustanove.
 • dela pošljite ali dostavite najkasneje do 20.9. 2017 na spodaj navedeni naslov.

Razpisni pogoji za občane:

 • poslana dela naj bodo opremljeni z naslednjimi podatki:
 • ime in priimek avtorja, starost,
 • naslov dela,
 • naslov in elektronska pošta.
 • dela pošljite ali dostavite najkasneje do 20.9. 2017 na naslov:

PRVA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC

Šercerjeva 7

2380 Slovenj Gradec

s pripisom » ZA                            NATEČAJ«

Prispela dela, ki jih bo pregledala tričlanska strokovna komisija, bodo razdeljena v 4 kategorije (1, 2, 3 triada in občani občine Slovenj Gradec). Izmed vseh del, ki jih bomo zbrali, bomo nagradili 3 najboljše iz vsake kategorije. Vsi ostali udeleženci natečaja bodo dobili simbolično nagrado. Ob obletnici bomo izdali  zbornik, v katerem bodo objavljena nagrajena dela. Prispelih del ne bomo vračali, ostala bodo v arhivu natečaja

Vabila na zaključno prireditev bomo sodelujočim šolam poslali po elektronski pošti skupaj z razglasitvijo zmagovalcev, ki bo 5. 9. 2017. Otvoritev razstave del bo na zaključni prireditvi, ki bo 19. 10. 2017, takrat bodo podeljene tudi nagrade. Dela si bo mogoče ogledati na naši šoli od 19. 10. 2017.

Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje in Vas lepo pozdravljamo.

Ravnateljica:

Zvonka Murko, prof

(Skupno 144 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost