Učenci s posebnimi potrebami

To je za otroke, ki so drugačni:
otroke, ki ne dobijo zmeraj petic,
otroke, ki imajo ušesa
dvakrat večja kot vrstniki
ali jim iz nosa visi svečka.
To je za otroke, ki so drugačni.
Za otroke, ki so preprosto “taki”;
otroke iz katerih se vsi norčujejo,
ki imajo razbita kolena
in večno mokre čevlje.
To je za otroke, ki so drugačni
in radi zganjajo norčije.
A ko bodo odrasli,
kar je dokazala zgodovina,
so te drugačnosti tisto,
zaradi česar so edinstveni…
imagesCAGMS6VC

V času šolanja se učenci in starši srečujejo z mnogimi izzivi in tudi ovirami; učnimi, čustvenimi in še kakšnimi težavami, ki vam stojijo na poti do uspeha in dobre volje.

Pri svojem delu v osnovni šoli se ukvarjamo z zelo različnimi učenci in velikokrat naletimo na otroke, ki imajo pri šolskem delu in osvajanju znanja velike težave. Nekateri slabo berejo, drugi imajo težave pri pisanju, nekateri nimajo razvitih številskih predstav, imajo težave s pozornostjo in koncentracijo, so neorganizirani, imajo govorne in jezikovne težave, …

Večino takšnih otrok zaznamo kot otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.

 

Med otroke s posebnimi potrebami štejemo:

  • otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
  • otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
  • gibalno ovirane otroke,
  • slepe in slabovidne,
  • gluhe in naglušne,
  • otroke z govorno – jezikovnimi motnjami,
  • dolgotrajno bolne,
  • otroke z motnjo v dušenem razvoju.

 

Učenci s posebnimi potrebami so pri nas usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Za te učence imamo izdelane individualizirane programe vzgoje in izobraževanja.

Dodatna strokovna pomoč (DSP) je namenjena učencem, ki so na našo šolo usmerjeni z odločbo o usmeritvi in so vključeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Cilj DSP je odpravljanje, korekcija oziroma kompenzacija otrokovih motenj in primanjkljajev. DSP se izvaja v času rednega pouka individualno izven razreda ali v razredu.

 

Zavod republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ) izda odločbo o usmeritvi učenca v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. V odločbi je po navadi na osnovi zahtevka staršev zapisano strokovno mnenje Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ki določa OBSEG in NAČIN IZVAJANJA pomoči, tedensko obremenitev učenca in profil strokovnega delavca – izvajalca.

 

Izvajanje DSP predstavlja timsko delo, ki zahteva vzajemno in kontinuirano sodelovanje med učitelji, izvajalci DSP, starši in drugimi strokovnjaki, ki otroka obravnavajo tudi zunaj šole (pediatri, klinični psihologi, pedopsihiatri, …).

 

Več informacij dobite s klikom na spletno učilnico za starše.

»Pot modrosti je zavedanje, da se ni treba bati napak.«

Brida

(Skupno 1.656 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost