Šolski novinci

fcac
 
Vstop v šolo je za otroka pomemben dogodek in  zagotovo si ga vsak (tako starši kot otrok) na svoj način zapomni za vse življenje. Občutja, ki jih doživljajo šolski novinci vsako leto,  ko v prvih dneh v mesecu septembru prestopajo šolski prag,  vplivajo na njihov nadaljni odnos do šole.
Vsi, ki smo kakorkoli povezani s pomembnim življenjskim obdobjem; starši doma, vzgojiteljice v vrtcu in učitelji v šoli, skrbimo, da je kakovostno vzgojno-izobraževalno delo naša skupna naloga. Trudimo se, da ustvarjamo partnerski odnos vseh nas, ki sodelujemo s šolskimi novinci. Le ta temelji na razumevanju, poznavanju drug drugega in skupnem dialogu učencev, učiteljev in staršev.
 

Pedagoški trikotnik pri nas živi, in enakovredni porazdelitvi odgovornosti smo zavezani vsi; otroci v svoji igrivi vedoželjnosti, učitelji na predmetno strokovnem področju učenja in starši na družinskem področju življenja in dela.

Le skupaj bomo lahko zadostili naraščajočemu trendu, da v VIZ procesu ustvarjamo fleksibilne, samozavestne, samostojne in odgovorne mlade ljudi.

Obiske otrok in vzgojiteljic iz vrtca nadgrajujemo s povabilom otrok v šolo v mesecu januarju in februarju, ko se šolski novinci vpisujejo v prvi razred. Šolske urice za otroke neprecenljiva izkušnja. Otroci na ta način nimajo občutka, da se zanje začenja popolnoma neznano obdobje, z neznanimi ljudmi, v neznanih prostorih. Med petim in sedmim letom se jim namreč odpre popolnoma novo področje raziskovanja, in sicer kultura okolja, v kateri živijo.

Na nek način lahko trdimo, da postajajo samostojni člani naše družbe, saj začenjajo vzpostavljati odnose izven družinskega kroga, z vrstniki, vzgojitelji, učitelji.

Več informacij o našem delu s šolskimi novinci in zakonske podlage najdete s klikom na spletno učilnico za starše.

»Vsaka od not pusti nekaj v vsakem izmed nas,

toda celotna melodija je tista, ki pripoveduje zgodbo.«

(Skupno 1.145 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost