UNESCO ASP NET MREŽA ŠOLA

http://prvaossg.splet.arnes.si/files/2020/07/Unesco2.jpg

UNESCO ASP net

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural organisation) je leta 1945 ustanovljena specializirana organizacija Združenih Narodov za izobraževanje, znanost in kulturo s sedežem v Parizu.

Prva osnovna šola Slovenj Gradec je članica mreže UNESCO pridruženih šol (angl. UNESCO Associated Schools Network, krajše ASPnet), ki deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo.

ASPnet, ustanovljen leta 1953, povezuje izobraževalne ustanove po vsem svetu. Slovenija je postala del te velike globalne družine leta 1993, ko je bila zaradi izjemne vloge pri sprejemu beguncev iz vojskujoče se Jugoslavije, kot prva slovenska šola v mrežo sprejeta Osnovna šola Cirila Kosmača iz Pirana. Danes globalna mreža z več kot 11.000 pridruženimi šolami v več kot 180 državah podpira:

 • pripadnost globalni skupnosti in kulturi miru ter nenasilja,
 • trajnostni razvoj in trajnostni življenjski slog,
 • medkulturno učenje in spoštovanje kulturne raznolikosti in dediščine.

ASPnet – gonilo inovacij in kakovostnega izobraževanja – je priznan kot učinkovito orodje za doseganje ciljev trajnostnega razvoja (angl. Sustainable development goals, krajše SDG), še posebej točke 4.7 četrtega cilja trajnostnega razvoja – Izobraževanje 2030.

Delo šol, ki smo članice ASPnet, temelji na štirih stebrih učenja, ki so:

 • Učiti se, da bi vedeli!
 • Učiti se delati!
 • Učiti se bivati!
 • Učiti se živeti skupaj!

 

ASPnet uporablja tri komplementarne pristope:

 1. Ustvarjanje: ASPnet kot laboratorij idej razvija, preizkuša in širi inovativne izobraževalne materiale ter spodbuja nove pristope poučevanja in učenja, ki temeljijo na temeljnih vrednotah in prednostnih UNESCO nalogah.
 2. Poučevanje in učenje: krepitev zmogljivosti, inovativno poučevanje in participativno učenje na specifičnih tematskih področjih ASPnet omogočajo ravnateljem šol, učiteljem, učencem in širši šolski skupnosti, da vključijo UNESCO vrednote in postanejo vzorniki v svoji skupnosti in zunaj nje.
 3. Vzajemno delovanje: ASPnet svojim udeležencem nudi priložnosti za povezovanje in izmenjavo izkušenj, znanja in dobrih praks s šolami, posamezniki, skupnostmi, oblikovalci politik in družbo kot celoto.

Naša šola sledi smernicam ASPnet z izvedbo lastnih projektov, z obeleževanjem različnih mednarodnih dni in let ter z vključevanjem in sodelovanjem na projektih drugih slovenskih in tujih šol.

Na šoli obeležujemo naslednje mednarodne dneve:

 1. februar: Mednarodni dan maternih jezikov
 2. marec: Mednarodni dan žena
 3. marec: Svetovni dan poezije
 4. marec: Svetovni dan voda
 5. april: Svetovni dan zdravja
 6. april: Svetovni dan knjige in avtorskih pravic
 7. maj: Svetovni dan družine
 8. maj: Svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj
 9. september: Mednarodni dan pismenosti
 10. september: Mednarodni dan miru
 11. september: Evropski dan brez avtomobila – teden mobilnosti
 12. oktober: Svetovni dan učiteljev
 13. oktober: Svetovni dan hrane
 14. november: Mednarodni dan strpnosti
 15. december: Svetovni dan boja proti AIDS-u
 16. december: Dan človekovih pravic

Mednarodne dneve bomo obeležili na UNESCO tabli.

V šolskem letu 2020/21 bomo sodelovali v naslednjih projektih:

 • MIROVNIŠKI FESTIVAL

–       ENO Tree Planting Day

–       PLETEMO NITI MREŽE Z JUBILEJEM UNESCA NA OŠ GRIŽE

–       MENJAJ BRANJE IN SANJE

–       KRALJ MATJAŽ POD GORO PECO

–       BRANJE- MOJE SANJE

–       UNESCO VRTIČKI – V SODELOVANJU Z NARAVO SAM PRIDELAM HRANO

–       UNESCO ASP TEK MLADIH

–       PLETEMO NITI MREŽE Z ZDRAVJEM PO DOLGEM IN PO ČEZ

–       IZBOLJŠAJMO ODNOS DO HRANE

–       KAM Z ODPADNIM MATERIALOM

–       DRUGAČNOST NAS BOGATI

(Skupno 43 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost