Planetu Zemlja prijazna šola 2020

Skupno so v projektih natečaja sodelovali trije razredi. V njem je sodelovalo 65 učencev in 4 mentorice: Nuša Pruš, Sanja Dolinšek, Marjeta Lavrinšek in Ksenija Uršej.

V letošnjem šolskem letu se je učiteljica Nuša Pruš odločila, da bo z učenci 2.a razreda v oddelku podaljšanega bivanja sodelovala pri projektu Planetu Zemlji prijazna šola – Eko beri. Na podlagi prebrane knjige Franček sadi drevo so učenci vse leto vzgajali različne vrste lončnic. Z njimi so ozelenili del učilnice in ga poimenovali Rožni kotiček. S skrbnim delom, dobro voljo in močno motivacijo so vzgojili kar 76 krepkih, zdravih rastlin. Učenci so spoznali, da lahko z gojenjem zelenih rastlin sami povzročijo spremembo. S svojim delom so učilnico polepšali, posledično pa v njej izboljšali tudi kakovost zraka (ekološko ozaveščanje). Razvijali so empatijo in boljše medsebojne odnose, saj se čut za rastline prenaša tudi na druga živa bitja. Otroci so ob delu nevede usvajali cilje iz učnega načrta za spoznavanje okolja in na konkretnem primeru spoznavali, kaj vse potrebujejo rastline za svojo rast.

Projekt FOOD REVOLUTION je potekal pod mentorstvom učiteljice Marjete Lavrinšek. Izvajala ga je z učenci drugih razredov – delno pri uri angleščine in delno v oddelku podaljšanega bivanja.

Pri angleščini so učenci spoznali svetovno znanega kuharja Jamie-ja Oliverja, ki prihaja iz Anglije. Predvsem so se dotaknili njegovih prizadevanj v projektu Food revolution, in sicer:

 • Učence v šolah seznaniti o pomenu zdrave prehrane.
 • Obroki naj bodo hranljivi, sestavljeni iz vseh potrebnih sestavin za rast in razvoj.
 • Zavržena hrana (Food Waste).
 • Naš planet – prideluje se vedno manj raznolika hrana.
 • Naučiti ljudi kako kuhati zdravo.
 • Nakupovanje živil: lokalno pridelano, ekološko pridelano.

Učenci so si ogledali nekaj njegovih knjig. Med njimi je bila tudi prav posebna knjiga, ki jim jo je posodila naša knjižničarka Mojca Ruter. Posvetilo v knjigi je bilo namenjeno njej z avtogramom samega Jamie-ja Oliverja iz obiska v Angliji.

Učenci so komaj čakali, da preizkusijo enega izmed njegovih receptov za zdrav zajtrk (ovsena kaša s cimetom in bananami), ki ga lahko najdete na spletni strani Jamie Oliver – Jamie’s Food Revolution Recipes (https://www.jamieoliver.com/recipes/category/occasion/jamies-food-revolution-recipes/).

V podaljšanem bivanju so učenci strnili vtise v zapisih in risbah, ki so del nastale knjige o našem projektu.

Mentorici Sanja Dolinšek in Ksenija Uršej sta se z učenci 3. a razreda odločili, da bodo sodelovali v projektu EKO BERI. Učno snov o LOČEVANJU ODPADKOV so koristno povezali s smiselnim ločevanjem odpadkov v našem okolju, recikliranjem tekstila in druge odpadne embalaže ter tako spoznali ponovno uporabo in jo sami preizkusili.

Načrtovane dejavnosti znotraj projekta EKO BERI, ki so ga poimenovali SKRBIM ZA OKOLJE:

 • branje zgodbe Ples v zabojniku (Helena Koncut Kraljič),
 • tehniški dan (ogled ekološkega otoka, izdelava MINI ekološkega otoka v razredu),
 • zbiranje starih oblačil,
 • izdelovanje blazinic za sproščanje,
 • zbiranje in sortiranje odpadne embalaže,
 • didaktična igra za utrjevanje tehnike branja,
 • praznovanje svetovnega dneva Zemlje.

Pri pouku slovenščine so učenci prebrali zgodbo, ki jo je napisala Helena Koncut Kraljič: Ples v zabojniku. Učenci so si ogledali ekološki otok v bližini šole in na tehničnem dnevu naredili zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov. Zbirali so različno odpadno embalažo in jo razvrščali v zabojnike. V razredu je tako nastal mini ekološki otok. Še uporabna oblačila so si učenci podarili. Oblačila, ki so bila strgana pa so uporabili in sešili blazinice za sproščanje. Posebej so zbirali zamaške in iz njih naredili didaktično igro za utrjevanje tehnike branja male tiskane abecede. V učilnici na daljavo (Cisco Webex) so medpredmetno obeležili svetovni dan Zemlje ter tako koristno nadgradili usvojeno znanje.

Koordinatorica:

Ksenija Uršej

 

 

 

Planetu Zemlja prijazna šola 2019

 

V šolskem letu 2018/19 sta se Prva osnovna šola Slovenj Gradec in Podružnična osnovna šola Sele-Vrhe prijavili na vseslovenski natečaj Planetu Zemlja prijazna šola, ki ga razpisuje društvo Planet Zemlja in si pridobili naziv Planetu Zemlja prijazna šola 2018/2019. Na obeh šolah je sodelovalo 270 učencev pod mentorstvom 12-ih učiteljic. Sodelovali smo v treh projektih: Eko beri, Karavana varne kemije in Zelena nit.

V projektu so na matični šoli poleg učencev 1. triade sodelovali učenci 8. razreda, učenci bolnišničnega oddelka, starši in zunanji sodelavci. Projekte smo vključili v dneve dejavnosti, pouk in OPB.  Največ učencev je sodelovalo v projektu EKO BERI, saj se na šoli trudimo, da bi bili branju prizna šola. Skozi projekt smo brali knjige, pravljice in zgodbe z ekološko vsebino, se pogovarjali o ločevanju in recikliranju odpadkov, ustvarjali likovne in tehnične izdelke ter didaktične učne pripomočke. Za zaključek projekta smo se naučili pesem Košek za smeti, učenci 3. b pa so pripravili gledališko predstavo »Skrbimo za naš planet«.

Na Podružnični osnovni šoli Sele-Vrhe so v natečaju Planetu Zemlja prijazna šola sodelovali vsi učenci in učiteljice podružnice. Skozi celo šolsko leto so preko različnih dejavnosti urejali naravoslovno učilnico in zeliščni vrt, uporabljali pridelke z vrta, ločevali odpadke, izdelali pustne maske iz naravi prijaznih materialov in brali eko zgodbe. Ob teh dejavnostih je nastala še gledališko plesna igra, ki govori o našem odnosu do narave, do našega planeta. 

Z izvedbo projektov in vključevanjem vsebin v naše vzgojno-izobraževalno delo smo zelo zadovoljni, saj smo z aktivnostmi osveščali učence, starše in lokalno skupnost z razstavami, didaktičnimi pripomočki, prireditvami, dnevi dejavnosti ter objavami v lokalnem časopisu.

Koordinatorica:

Ksenija Uršej

(Skupno 375 obiskov, današnjih obiskov 1)