ZM

Dragi učenci!

Bodite ponosni na to, da ste učenci PRVE osnovne šole Slovenj Gradec. Ta šola ima bogato tradicijo in zgodovino, da iz nje izhajajo najboljši in zadovoljni učenci.

Zaupajte v svoje sposobnosti ter zmožnosti in ne verjemite ljudem, ko vam rečejo, ne gre, ni možno, cilj je previsok …

S svojim znanjem, vedenjem in odnosi pokažite, da imate otroci v sebi moč, ki zmore dati življenju najlepšo barvo. To je  moč, polna ustvarjalne  energije, ki poleg mladostne ubranosti in brezskrbnosti ter lahkotnih ciljev z vero v prihodnje zbližuje ljudi, pomiri konflikte, skrbi za naravo, spoštuje in upošteva vrednote, kot so  mir, strpnost, sodelovanje, spoštovanje, medsebojna pomoč in ljubezen.

 

Spoštovani starši!

Hvala za zaupanje, ki ste ga izkazali ob vpisu Vašega otroka na Prvo osnovno šolo Slovenj Gradec. Na šoli si bomo z vso odgovornostjo prizadevali za varnost vašega otroka, njegov zdrav razvoj, kakovostno izobrazbo in socialno pravičnost.

Naša šola ima značilnost dobre skupnosti. Pripravili smo prostor, v katerem so dani pogoji, da se radostno živi in ustvarja, v katerem se spodbuja  povezanost med učenci, učitelji in starši na vseh ravneh možnega delovanja.

Zavedam se, da se skupnosti ne da zapovedati, kajti skupnost zraste iz vrednot. Ko so vrednote velike, potrebujemo le malo norm. Ko pa je vrednot malo, marsikje mislijo, da jih lahko nadomestijo norme. »A če izgubimo vrednote, zaman postavljamo norme – z njimi ne rešimo ničesar, postanejo mrtvi zakoni …« (J. Bajzek, 2011).

Pri pedagoškem delu na šoli upoštevamo osnovno vodilo, da otroke naučimo, kako se učiti, zbirati informacije in o njih razmišljati, kako postavljati pomembna vprašanja in iskati odgovore nanje. V svoje delo vključujemo metode in oblike dela, ki bodo pri učencih spodbujale ustvarjalnost in fantazijo. Z medpredmetno povezavo in povezovanjem vsebin omogočamo učencem, da snov dojamejo z različnih smeri in na različne načine.

S projekti, ki se izvajajo na šoli skozi šolsko leto, dopolnjujemo izobraževalne cilje, ki so vključeni v predmetnik osnovnošolskega izobraževanja.

Želim si, da bi radi prihajali k nam, saj vse raziskave kažejo na to, da dobro sodelovanje med starši in šolo ugodno vplivajo na učenčev učni uspeh, vzgojni napredek in njegov socializacijski proces.

Dr. Bajzek v svojih prizadevanjih za  boljšo šolo ter odnose med šolo in domom celo navaja: »Šola, ki izključuje starše, obenem pa družina, ki izključuje šolo, pomenita  »umor« za učenca oziroma »samomor«.

Zato Vas vabim, da se v čim večjem številu udeležite roditeljskih sestankov, predavanj in delavnic za starše, govorilnih ur, raznih neformalnih druženj ter prireditev.

Bodimo enotni pri osnovnih načelih vzgoje, saj se bodo le-tako otroci počutili varne. Bodimo njihovi vodniki, učitelji in upoštevajmo njihov nasvet: “Ne pozabite, da ne morem odrasti brez veliko razumevanja in podpore; graja mi nikoli ne uide, zaslužena pohvala pa.

Bodite moji prijatelji, pa bom tudi jaz vaš. Učite me z vzgledom, ne s kritiko.

In poleg vsega, zelo vas imam rad, imejte tudi vi mene . . .”

 

 

Vaša ravnateljica

Zvonka Murko

(Skupno 560 obiskov, današnjih obiskov 3)