20161117_141843  20161118_094311 20161116_130418

CILJI VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA DELA V BOLNIŠNIČNI ŠOLI:

 • preprečiti prekinitev šolskega dela oziroma omogočiti njegovo kontinuiteto;
 • pomagati učno neuspešnim in manj uspešnim učencem pri izgrajevanju zanje učinkovitih učnih tehnik in strategij;
 • nuditi dodatno strokovno pomoč;
 • oblikovati potrebne prilagoditve in posebne načine vzgojno-izobraževalnega dela za bolnega učenca;
 • pomagati pri vključevanju v običajno šolsko delo v učenčevi matični šoli oziroma poiskati drugačno obliko šolanja, če je to potrebno
 • preprečevati občutke osamljenosti, strahu ter tesnobe hospitaliziranem učencu;
 • popestriti  dneve v bolnišnici s sprostitvenimi aktivnostmi

V bolnišnični šoli znanje tudi preverjamo in ocenjujemo, izvajamo nacionalne preizkuse znanja  (v povezavi z matičnimi šolami in RICem)

Vodja bolnišničnega oddelka: Dragica Navodnik

ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ODDELKU ZA PEDIATRIJO SPLOŠNE BOLNIŠNICE SLOVENJ GRADEC

V bolnišnici imamo dva oddelka.

Šolsko delo se zaradi zdravstvenega stanja ter načinov zdravljenja otrok in mladostnikov odvija vse bolj individualno; skupine, če so, so manjše, a heterogene in je delo v njih individualizirano do največje možne mere.

UČITELJI V BOLNIŠNIČNEM ODDELKU od 1. do 4. razreda

1.Razredna učiteljica Dragica Navodnik

.Poučuje vse predmete od 1. do 4. razreda .

Za vse učence od 1. do 9. razreda izvaja  prostočasne aktivnosti in  ure sprostitvenih aktivnosti,

Je razredničarka in koordinatorica med bolnišničnimi učitelji. Kontaktira s starši bolnih otrok in po potrebi z razredniki na matični šoli.

Je vodja bolnišničnega oddelka

UČITELJI V BOLNIŠNIČNEM ODDELKU OD 5. do 9. razreda

 1. Milan Unkovič – likovna vzgoja
 2. Bernarda Zlodej- angleški in nemški jezik
 3. Eva Šuler  – slovenski jezik
 4. .Milena Svetina – matematika
 5. Janja Kresnik-glasbena vzgoja
 6. Valerija Belaj- zgodovina
 7. Dragica Navodnik- sprostitvene aktivnosti

V okviru bolnišnične šole se izvajajo naslednje dejavnosti : učne ure, sprostitveni pogovori, samostojno učenje, sprostitvene aktivnosti v okviru ŠPO, LUM, GUM.

Izvajamo najrazličnejše projekte, kulturne, naravoslovne, tehnične in športne dneve in ustvarjalne delavnice.

KULTURNI DNEVI  

 1. kulturni dan: Unesco

Čas: september 2020            Nosilec: Dragica Navodnik,

 1. kulturni dan Novo leto – gledališka predstava

Čas: december 2020              Nosilec: Dragica Navodnik,

 1. kulturni dan: Kulturni praznik

Čas: februar 2021            Nosilec: Dragica Navodnik

 1. kulturni dan : DRUŽINA

Čas: maj 2021                    Nosilec: Dragica Navodnik

RDEČI NOSKI vsak  četrtek ob 11.uri preko zooma.

TEHNIŠKI DNEVI

 1. tehniški dan: IZDELKI IZ NARAVNIH MATERIALOV       Nosilec: Dragica Navodnik
 1. tehniški dan : NOVOLETNI OKRASKI, DARILA                        Nosilec: Dragica Navodnik.
 2. tehniški dan:  POČITNIŠKA POPOTOVANJA

Nosilec: Dragica Navodnik, Bernarda Zlodej

NARAVOSLOVNI DNEVI

 1. Izdelki iz jesenskih plodov

Čas: september 2020               Nosilec: Dragica Navodnik

 1. ZDRAVA PREHRANA

Čas: 18.november 2020            Nosilec: Dragica Navodnik

 1. VODA

Čas: april 2021                            Nosilec:  Dragica Navodnik

 1. ZDRAVILNA ZELIŠČA

Čas: junij 2021                             Nosilec:, Dragica Navodnik

ŠPORTNI DNEVI

 1. Zabavne igre

Čas: oktober 2021                   Nosilec: Dragica Navodnik

 1. Zimske zabavne igre

Čas: februar 2021           Nosilec: Dragica Navodnik

 1. BOLNIŠNIČNE ŠPORTNE IGRE

Čas: maj 2021                              Nosilec: Dragica Navodnik

 1. Igramo se, igramo, veselo plešemo

Čas:junij 2021                       Nosilec: Dragica Navodnik

PROJEKTI:

PROJEKT : »SREČA JE V SREČANJU«

Trajanje projekta: vse šolsko leto

Cilji projekta:

 • aktivno povezovanje in sodelovanje učencev in učiteljev matične in bolnišnične šole
 • skupno ustvarjanje
 • spoznavanje drugačnosti
 • učenje in krepitev sodelovalnega in timskega dela

PROJEKT : PROSTOVOLJCI V BOLNIŠNIČNEM ODDELKU

Nosilec projekta: Dragica Navodnik, Milena Svetina

Trajanje: od septembra do marca

Cilji projekta:

 • sodelovanje otrok, ki so na zdravljenju v bolnišnici , s prostovoljci iz Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec
 • učenje in krepitev sodelovanja
 • od septembra do decembra skupno izdelovanje novoletnih voščilnic za celotno bolnico

PROJEKT: PRAVLJIČNA ČAJANKA

ČAS: skozi vso šolsko leto

1x mesecno nas obišče knjižničarka iz Mestne knjižnice in našim malim bolnikom predstavi knjižne novosti in prebere odlomek iz knjige meseca. Ob lepo pogrnjeni mizi,pijemo čaj in se o knjigi pogovarjamo. Pri LUM pa nato otroci likovno poustvarjajo in dela nato razstavimo.

20160915_110151

PROJEKT: BOLNIŠNIČNI ODDELEK SE PREDSTAVI

Čas: Skozi vso šolsko leto

Cilj: na Oddelku za pediatrijo in na veznem hodniku med Splošno bolnišnico in Oddelkom za pediatrijo bomo redno razstavljali izdelke naših otrok.

20160927_122622  20160927_122148

O našem delu bomo objavljali prispevke v bolnišničnem časopisu – Špital

Nosilci projekta: Dragica Navodnik, Milan Unkovič, Milena Svetina,Bernarda Zlodej.

PROJEKT:HUMANITARČEK- DAN PRIJAZNOSTI

Barvanje kamenčkov za srečo

Nosilec projekta: Bernarda Zlodej

                                                            Bolnišnična učiteljica: Dragica Navodnik

(Skupno 886 obiskov, današnjih obiskov 2)