V prilogah si lahko ogledate vse najpomembnejše pravilnike naše šole

 

Vzgojni načrt

Vzgojni načrt

Seznam kršitev postopkov in ukrepov

Pravila šolskega reda

Pravilnik šolskega reda

Pravila šolskega reda pri delu na daljavo

Hišni red
Hišni  red
Šolski sklad

Pravilnik o kriterijih in merilih za dodelitev sredstev iz šolskega sklada

Vloga za subvencijo iz šolskega sklada

Donatorska pogodba starši

Šolska prehrana Pravilnik o šolski prehrani dopolnjen z aneksom
Prilagajanje šolskih obveznosti  

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti

Vloga za status športnika ali kulturnika

Priznanja šole Pravilnik o priznanjih učencem za njihove dosežke

(Skupno 923 obiskov, današnjih obiskov 1)