Nacionalno preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda

Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljevanju: nacionalno preverjanje znanja – NPZ).

Z dnem uveljavitve Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 30/13) je NPZ obvezen za vse učence. Po koncu drugega obdobja učenci opravljajo preverjanje iz slovenščine, matematike in tujega jezika, ob koncu tretjega obdobja  pa je NPZ iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta. Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda ter po predhodni pridobitvi mnenja Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje izbere največ štiri predmete, iz katerih se bo v tekočem šolskem letu izvedlo NPZ. Izbrani predmet, iz katerega bodo naši učenci 9. razreda opravljali nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2021/2022 je kemija.

Preverjanje znanja poteka prvi in drugi teden v mesecu maju tekočega šolskega leta. Izvede se v enem roku. V kolikor se učenec ne more udeležiti NPZ v predvidenem roku, NPZ iz tistega predmeta ne opravlja. Nacionalno preverjanje znanja se opravlja samo pisno in traja pri posameznem predmetu 60 min. Učenci z odločbami o usmeritvi so upravičeni do prilagojenega izvajanja NPZ. 

 Datumi preverjanja znanja za 6. in 9. razred v šolskem letu 2021/22

  • sreda, 4. maj 2022, slovenščina (6. in 9. razred)
  • petek, 6. maj 2022, matematika (6. in 9. razred)
  • torek, 10. maj 2022, angleščina, kemija (6. in 9. razred)

Na spletni strani http://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/, najdete primere preizkusov prejšnjih preverjanj znanj, ki so učencem lahko v pomoč pri učenju.

Podrobne informacije za učence in starše za šolsko leto 2021/22 so objavljene na spletnih straneh RIC-a:

Državni izpitni center v juniju šolam, učencem ter staršem prek spleta omogoči dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja in izpisa dosežkov (v obliki pdf). Rezultati so dostopni prek spletni strani http://npz.ric.si s pomočjo šifre učenca, ki jo učenec prejme prvi dan opravljanja NPZ, in številke EMŠO. Učenci so z rezultati preverjanja znanja seznanjeni tudi pri urah posameznega predmeta, ki se preverja na NPZ. Vpogledi v ovrednotene preizkuse znanja na šoli potekajo v elektronski obliki. 

Če učenec ali starši ob vpogledu podvomijo v vrednotenje nalog v preizkusu znanja, imajo možnost poizvedbe. Poizvedba je presoja, ali so naloge ovrednotene v skladu z navodili za vrednotenje. Število doseženih točk se po poizvedbah lahko poveča, zniža ali ostane enako. 

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev in se vpišejo na posebno obvestilo, ki je priloga k spričevalu.

Ravnateljica:

Lidija Konečnik Mravljak

(Skupno 155 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost